Frö

Hos oss finner du ett komplett sortiment av fröer till betesvallen och slåttervallen anpassat för nöt, häst och får. Vi har även blandningar som är anpassade för vilda djur.

Vi tillhandahåller även fånggröda såsom rajgräs, oljerättika och vitsenap. 

Kontakta oss för fullständigt sortiment.