Grovfoderanalys

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll, beroende på var och hur vallen är odlad, vilka vallblandningar och sorter som ingår, vilken tid och hur den är skördad etc. Näringsinnehållet påverkar du exempelvis genom valet av fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten. Det är viktigt att kontrollera vad den hemmaproducerade delen av fodret har för näringssammansättning för att få rätt foderstat. Svaret på analysen kan ge rätt val av kraftfoder eller mineralfoder.
I begreppet grovfoderkvalité ska både den näringsmässiga och den hygieniska kvalitéten vägas in. Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Tänk på att TS-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det är inte så att ett blötare grovfoder automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Utan en analys är det omöjligt att veta vad grovfodret man fodrar med innehåller och vilket kraftfoder man behöver komplettera med.
Svenska Foder AB kan genom sitt eget laboratorium hjälpa dig med att göra en grovfoderanalys och du kan på så sätt få hjälp med att göra en foderstat, optimal för just din häst. Vi marknadsför och säljer två olika varianter.

Grovfoderpaket A där du får reda på TS-halten, råprotein, smältbart råprotein och energi.
Tar ca 2-4 arbetsdagar.

Grovfoderpaket B där får du reda på allt ovan, samt mineralinnehåll som Kalcium, Fosfor, Magnesium och Kalium.
Tar ca 10 arbetsdagar.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att skicka in ett prov. Du är välkommen att höra av dig för fri rådgivning eller foderstatsberäkning. Vi utför naturligtvis även hygientest.

Svenska Foder AB
Telefon Växel: 0510-828 00
info@svenskafoder.se
svenskafoder.se