Om företaget

Lantmannaaffären i Vallåkra inregistrerades redan 1921. På platsen längs järnvägen fanns försäljning av kol, koks, bygg- och lantbruksvaror samt en kvarn. 1950 bildades Vallåkra Lantmannaaffär AB.


Under årens lopp har företaget utvecklats till att idag innefatta ett komplett sortiment av bygg, lantbruk, olja och energi.


Sedan år 2006 är Svenska Foder majoritetsägare i företaget och delägare är Skåne-Möllan AB.


Tillsammans med engagerad personal har den nya ägarkonstellationen fortsatt utveckla företaget där lokalt engagemang är ledordet.


Idag är vi 20 anställda och år 2020 uppgick omsättningen till ca 576 milj.


Vi är helägda av svenska foder