Om företaget

Lantmannaaffären i Vallåkra startade redan 1921. På platsen längs järnvägen fanns försäljning av kol, koks, bygg- och lantbruksvaror samt en kvarn. 1950 bildades Vallåkra Lantmannaaffär AB.


Under årens lopp har företaget utvecklats till att idag innefatta ett komplett sortiment av bygg & butik, lantbruk, olja och energi. 


2006 blev Svenska Foder majoritetsägare i företaget och 2021 köptes de sista aktierna, vilket gör att de är 100% ägare av Vallåkra Lantmannaaffär AB.


Tillsammans med engagerad personal har den nya ägarkonstellationen fortsatt utveckla företaget där lokalt engagemang är ledordet.


Idag är vi 20 anställda och år 2021 uppgick omsättningen till ca 600 milj.