Om företaget

Lantmannaaffären i Vallåkra startade redan 1921. På platsen längs järnvägen fanns försäljning av kol, koks, bygg- och lantbruksvaror samt en kvarn. 1950 bildades Vallåkra Lantmannaaffär AB.

Under årens lopp har företaget utvecklats till att idag innefatta ett komplett sortiment av bygg & butik, lantbruk, olja och energi. 

2006 blev Svenska Foder majoritetsägare i företaget och 2021 köptes de sista aktierna, vilket gör att de är 100% ägare av Vallåkra Lantmannaaffär AB.

Tillsammans med engagerad personal har den nya ägarkonstellationen fortsatt utveckla företaget där lokalt engagemang är ledordet.

Idag är vi 18 anställda och år 2022 uppgick omsättningen till ca 800 milj

Nu har vi även blivit ISO-Certifierade avseende

Samordning och utveckling av inköp, marknadsföring och

försäljning av byggvaror och järnvaror, bedriver detaljhandel med

byggvaror och järnvaror samt därmed förenlig verksamhet.